Kocabıyık Orhan

Kış aylarında dağların zirvelerinde donan kar yığınlarının depolanarak sıcak yaz günlerinde tüketilmesi oldukça eski bir gelenektir.

Buzdolaplarının bu kadar yaygın olmadığı yaz günlerinin vazgeçilmez ürünlerinden olan kar ve buz üretimi bugün pek az yerde olsa bile geleneksel usullerle devam etmektedir.

Karcılar, dağların güneş almayan yamaçlarına kışın yığılan karı basar, yazın da testerelerle kalıplar halinde keserek çuvallara yükler ve şehre indirirler. Müşterileri arasında kar dağıtmak isteyen hayır sahipleri, şerbetçiler, kebapçılar, dondurmacılar ve muhallebiciler vardır.

18. yy.ın sonlarında buz fabrikalarının yaygınlaşmasıyla sayıları azalan karcılar, 20 yy.da buzdolabının evlere girmesiyle birlikte tarih sahnesinden çekildiler. Kocabıyık Orhan’ın ailesi gibi birkaç aile hariç… Aydın Madran’da yaşayan altmış beş yaşındaki Orhan Aktaş, eşi Şadiye ve çocukları Öznur, Turan ve Erdoğan’la birlikte atalarından gelen karcılık işini sürdürüyorlar.