Kırım'dan Uzakta

Eskişehir nüfusunun önemli kısmını Kırım Tatarları oluşturur. Bölgedeki ilk göçmen köylerini Kırım ve Kafkasya muhacirleri kurar. Verimli topraklara sahip Alpu Ovası’nda kurulan Çerkez Çukurhisar köyü de bu yerleşimlerden biridir. Ovada buğday, arpa, şeker pancarı üretimini Kırım Tatarları, Nogaylar, Çerkezler ve Pomaklar yapar. Yaşlılar çiftçiliği atalarından miras aldıkları bir yaşam tarzı olarak görürler. Ancak gençler kentlerde çalışmayı tercih ettikleri için köyün nüfusu gittikçe azalmaktadır.

Kırım Tatarı kökenli Kemal Tatlıdil, Çerkez Çukurhisar’da çiftçilik yapıyor. 76 yaşında, ilkokul mezunu. Kendi tarlalarının yanı sıra kente göç eden ailelerin tarlalarını da ortakçı olarak işliyor. Kemal Tatlıdil’in dedesi 1890’lı yıllarda Kırım’dan, o tarihlerde Osmanlı Rumelisi olan Romanya‘ya göçmüş. Babası Halil Bey 1913’te orada doğmuş. Aile 1922 yılında ikinci kez göç ederek Anadolu’ya yerleşmiş.

Kemal Tatlıdil 1968 yılında Tatar kökenli Nadire Hanım ile evlenmiş. Yeni evliler için Tatarca’daki adı “kora” olan avluya, ağılın yanına üç odalı bir ev inşa etmişler. Hayatlarını “aşkana” dedikleri ortak yaşama alanında aile büyükleriyle paylaşmışlar. Kemal ve Nadire Tatlıdil’in beş kızları olmuş. Çocuklarını ilkokuldan sonra nineleriyle birlikte kente göndererek okutmuşlar. Kemal Bey on dört yaşından beri çiftçilik yaptığını, kendisinden sonra tarlalarla ilgilenecek kimse olmadığını söylüyor.