Erkek Pazarı

Erkek ve dişi incir ayrı ağaçlarda yetişir. İncir bir meyve değil, ters yüz edilmiş çiçektir.

Bir incirin ballı ve dolgun olabilmesi için özel bir polenleşme sürecine ihtiyaç vardır.

Bu aşamada incir arısı devreye girer. Blastophaga psenes (incir arıcığı) halk arasında ilek sineği diye bilinir. Çiçek tozları ilek aracığıyla incire taşınır.

İncirler, ilek olmadan türlerini devam ettiremezler. İlekler de türlerini devam ettirebilmek için larvalarını incire bırakır. Bunun için erkek incir meyvelerinin dişi ağaçlara asılması gerekir.

Aydın ve özellikle Kuyucak, Bozdoğan ve Nazilli bölgelerinde yetişen ilekler bu iş için idealdir. Mevsimi geldiğinde her gün düzenli olarak toplanan ilekler Kuyucak’ta sekiz yüz yıldır açılan Erkek Pazarı’nda satılır.